Všeobecné obchodné podmienky pre doručovanie jedla

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ROZVOZ / DONÁŠKU JEDLA A NÁPOJOV OBJEDNANÝCH V PREVÁDZKE MLSÁREŇ GRILL & BISTRO ČASŤ I. – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, tzn....